TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG LÀ CÁCH TIẾP THỊ MỚI

Thu hút những người dùng tiềm năng, có thói quen chi tiêu cho phong cách sống tại các địa điểm như của bạn.

Bắt đầu với Sweego

CÓ THÊM KHÁCH HÀNG MỚI VỚI SWEEGO

Tiếp cận đúng đối tượng người dùng.

Dữ liệu khách hàng của chúng tôi là những người dùng thường xuyên chịu chi tiêu trong lối sống của họ.

Bảo vệ thương hiệu của bạn trong khi quảng bá.

Cung cấp giảm giá dưới dạng một ưu đãi độc quyền và giới hạn chỉ dành cho thành viên, thông qua Sweego.

Tăng doanh thu và lợi nhuận của bạn.

Chúng tôi mang người chi tiêu trên trung bình đến địa điểm của bạn. Kiếm doanh thu trong khi tiếp thị.

Thu hút khối lượng khách hàng trung thành.

Giữ chân khách hàng thông qua chương trình khách hàng thân thiết trong ứng dụng của chúng tôi.

Xây dựng thương hiệu nhanh chóng.

Nhận hơn 100X đánh giá với hệ thống đánh giá độc đáo của chúng tôi.

Tận dụng mô hình đã được chứng minh.

Tham gia với các thương nhân tại hơn 15 quốc gia đã được hưởng lợi.

ĐƯỢC TIN TƯỞNG BỞI CÁC ĐỐI TÁC TUYỆT VỜI

Hơn 200 địa điểm Ăn uống, Làm đẹp, Sức khỏe và Giải trí.

BẮT ĐẦU HỢP
TÁC MIỄN PHÍ

Sweego hoàn toàn không tính phí hợp tác cho 200 thương hiệu đầu tiên tham gia ứng dụng của chúng tôi. Đăng kí ngay!

Tham gia Sweego MIỄN PHÍ!

TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG LÀ CÁCH TIẾP THỊ MỚI

Thu hút những người dùng tiềm năng, có thói quen chi tiêu cho phong cách sống tại các địa điểm như của bạn.

Bắt đầu với Sweego

CÓ THÊM KHÁCH HÀNG MỚI VỚI SWEEGO

Tiếp cận đúng đối tượng người dùng.

Dữ liệu khách hàng của chúng tôi là những người dùng thường xuyên chịu chi tiêu trong lối sống của họ.

Bảo vệ thương hiệu của bạn trong khi quảng bá.

Cung cấp giảm giá dưới dạng một ưu đãi độc quyền và giới hạn chỉ dành cho thành viên, thông qua Sweego.

Tăng doanh thu và lợi nhuận của bạn.

Chúng tôi mang người chi tiêu trên trung bình đến địa điểm của bạn. Kiếm doanh thu trong khi tiếp thị.

Thu hút khối lượng khách hàng trung thành.

Giữ chân khách hàng thông qua chương trình khách hàng thân thiết trong ứng dụng của chúng tôi.

Xây dựng thương hiệu nhanh chóng.

Nhận hơn 100X đánh giá với hệ thống đánh giá độc đáo của chúng tôi .

Tận dụng mô hình đã được chứng minh.

Tham gia với các thương nhân tại hơn 15 quốc gia đã được hưởng lợi.

ĐƯỢC TIN TƯỞNG BỞI CÁC ĐỐI TÁC TUYỆT VỜI

Hơn 200 địa điểm Ăn uống, Làm đẹp, Sức khỏe và Giải trí.

BẮT ĐẦU HỢP
TÁC MIỄN PHÍ

Sweego hoàn toàn không tính phí hợp tác cho 200 thương hiệu đầu tiên tham gia ứng dụng của chúng tôi. Đăng kí ngay!

Tham gia Sweego MIỄN PHÍ