Sweego là một ứng dụng thẻ thành viên Lối sống tối ưu. Với phí thành viên thường niên là 1,500,000 VND/năm, người dùng sẽ được tận hưởng không giới hạn các ưu đãi giảm giá 50% trên tổng hóa đơn cho toàn bộ đối tác của chúng tôi ( Với 3 phiếu giảm giá tại một thương hiệu cho một năm).