Đến địa điểm là đối tác của Sweego, thông báo cho nhân viên bạn đang sử dụng tài khoản thành viên Sweego, sau đó chọn món như bình thường. Ngay trước khi tiến hành thanh toán hóa đơn, hãy sử dụng phiếu giảm giá có trong ứng dụng Sweego và đưa hóa đơn điện tử hiển thị trên ứng dụng cho nhân viên để tận hưởng ưu đãi 50% trên toàn bộ tổng bill.