Có, Không có giới hạn về số lượng phiếu giảm giá bạn có thể đổi trong một ngày.