Hiện tại chúng tôi chỉ chấp nhận phương thức thanh toán bằng thẻ Visa và Master. Khoản thanh toán đươc bảo mật qua Stripe, hệ thống thanh toán chuyên nghiệp được hàng triệu doanh nghiệp sử dụng trên toàn thế giới.